Abide-i Hürriyet Cad. Moral Apt. No:189 D:7 Şişli/İSTANBUL

İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren Alta Hukuk & Danışmanlık, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ikamet eden yerli ve yabancı müvekkillerine geniş yelpazede hukuk hizmetleri sunmaktadır.


Büromuz nezdinde hizmet vermekte olan avukatlarımızın farklı alanları kapsayan mesleki deneyimleri sayesinde Hukuk Büromuzda ticari ve kurumsal hayatın ihtiyaçları bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teoriye bağlı kalınmamakta; ticari ve kurumsal hayatın gerçekleri, şirketlerin ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, müvekkillerin doğru ve güncel bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta, çözüm ve sonuç odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.


Her zaman için ilk hedefimiz, hizmet verilen konuda ihtilaf çıkmasını önlemektir. Ancak ihtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde de Hukuk Büromuz, dava ve tahkim alanındaki tecrübesiyle müvekkillerinin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla korumaktadır.


Ticaret Hukuku’nun hemen her alanında aktif olan Hukuk Büromuz, özellikle Şirketler Hukuku, İhtilaf Çözümleri, İcra & İflas Hukuku, İdare & Vergi Hukuku, Marka & Patent Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında uzmanlık sahibidir.