Abide-i Hürriyet Cad. Moral Apt. No:189 D:7 Şişli/İSTANBUL

Şirketler
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, farklı sektörlerden Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş şirketlere […]

Kıymetli Evrak
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, Türk Ticaret Kanunu kapsamında kıymetli evrak sıfatına haiz […]

İcra & İflas
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, alacaklı ve/veya borçlu sıfatıyla icra ve iflas takiplerine taraf olan […]

İdare & Vergi
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları ile yaşamış veyahut yaşayacak […]

İş
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan iş ve […]

Ceza
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık, Türk Ceza Kanunu ve diğer özel kanunlardaki suç tiplerine […]

Yabancılar
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık Türkiye'de ikamet eden yabancılar ve ayrıca yurtdışında ikamet […]

Marka & Patent
Hukuku

Alta Hukuk & Danışmanlık marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan […]

KVKK
Danışmanlığı

Alta Hukuk & Danışmanlık, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamında farklı […]